×

umów się na spotkanie

Expert kredytowy Senn Development

Konrad Ruszczyk
796 09 65 00
perfect.ruszczyk@wp.pl

Expert kredytowy rekomendowany przez zespół Senn Development.

Dziś wnioskując o kredyt hipoteczny Bank daje nam możliwość wyboru pomiędzy oprocentowaniem zmiennym a stałym. Większość klientów nie wie, która opcja jest dla nich lepsza. Porównajmy różnice.

Oprocentowanie zmienne:

Przeważająca większość kredytów udzielanych w Polsce do roku 2021 opierała się na aktualnej stawce WIBOR (3 lub 6 miesięcznej) i marży Banku. Spowodowane było to przed wszystkim spadającymi stopami od wielu lat, aż do roku 2020 w którym to wynosiły one tylko 0,25% i na tym poziomie utrzymywały się do sierpnia 2021 roku. Raty były bardzo atrakcyjne przy tak niskich stopach.

Dzisiaj (04.08.2023) stawka WIBOR wynosi 6,8%. Dodając do niej marżę banku na poziomie średnio 1,9% oprocentowanie kredytu wynosi ok 8,7%.

Minusem tej opcji jest brak limitu dla wzrostu raty. Dla przykładu w 2001 roku stopa referencyjna była na poziomie ok 17%. Oczywiście możemy spojrzeć z optymizmem i uznać, że NPB niedługo obniży stopy. Nie wiemy jednak, kiedy dokładnie to się stanie i jak duża będzie ta obniżka.

Oprocentowanie stałe:

Zgodnie z rekomendacją KNF z lipca 2021 wszystkie Banki muszą posiadać w swojej ofercie również oferty z oprocentowaniem stałym na okres min 5 lat. Wybierając ten rodzaj oprocentowania Kredytobiorca ma pewność stałej niezmiennej raty jak i oprocentowania przez min. 5 lat. Są Banki, które proponują taką opcję na okres nawet 10 lat.

Oferty z tym oprocentowaniem na ten moment są tańsze niż z oprocentowaniem zmiennym. Obecnie najlepsza oferta dla klienta VIP z 20% wkładem to wysokość 6,55% a więc różnica ok 2% względem oprocentowania zmiennego.

Minusem przy tym wyborze jest brak możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne przez ustalony okres (5 – 10lat).

Którą opcję wybrać dla siebie?

Przede wszystkim odpowiedz sobie na pytanie, czy wolisz pewność, stabilność raty stałej a może jednak stać Cię na ryzyko i wybierasz oprocentowanie zmienne z nadzieją na obniżki stóp procentowych. Pamiętaj jednak, że na rynku w Polsce lub na Świecie może się wydarzyć coś losowego co będzie przyczyną kolejnych podwyżek stóp procentowych.

powrót